Üzletszabályzat

Szabályzat

Az MCOnet International Kft. Üzletszabályzata a domain-net.hu, domain és weboldal árverési és kereskedelmi weboldal használatára.

Az Üzletszabályzat hatálya

Jelen Üzletszabályzat határozatlan ideig, ill. visszavonásig, annak megváltoztatásáig érvényes. A Szabályzat változtatását, visszavonását, a változások hatályba lépését megelőzően 30 nappal a honlapon közzétesszük.

A Üzletszabályzat vonatkozása

Jelen Szabályzat egyaránt vonatkozik a domain- és weboldal-értékesítő piactéren aktívan résztvevő (regisztrált) domaint és weboldalt értékesítő felhasználókra és a vételi szándékot kinyilatkozó (regisztrált) felhasználókra.

A szolgáltatás részletezése

A domain-net.hu weboldal lehetőséget biztosít domain és weboldal tulajdonosok számára, hogy eladásra, hasznosításra közzétegyék a tulajdonukat képező domain neveiket és weboldalaikat. Az oldalon regisztrációt követően, egy online űrlap kitöltésén kersztül lehetséges a domain nevek és/vagy weboldalak felvitele a rendszerbe, kiajánlásuk eladásra vagy licitálás útján történő értékesítésre. A vásárlási szándékkal érkező látogatók indirekt módon tudnak kapcsolatot teremteni a domain és/vagy weboldal eladójával az eladó által megadott elérhetőségek valamelyikén. Ezt a kapcsolatot a vásárlók és az eladók között a domain-net.hu rendszere hidalja át azzal, hogy ha a regisztrált vevő azonnali áron vagy a határidőn belül leadott legmagasabb licit összeggel a domaint vagy weboldalt megvette, megküldi egymásnak az eladó és a vevő elérhetőségeit: úgy mint nevét, e-mail címét és mobiltelefonszámát.


Az eladásra szánt domainek és weboldalak egy online űrlap kitöltésével kerülnek be a rendszerbe. Hiányosan kitöltött űrlappal nem lehet domain eladást kezdeményezni.

Az értékesített domain neveket és weboldalakat a domain-net.hu az értékesítést követően listájáról leveszi, viszont adatbázisában továbbra is tárolja.

 

Közös cél, magatartás, szankció

A domain-net.hu rendszerbe regisztrált tagok - úgy az értékesítők mint a vevők - kötelesek magatartásukkal a domain-net.hu weboldal szolgáltatási és értékesítési célját támogatni, a rendszer folyamataiban rendeltetésszerűen eljárni, valós adatokat rögzíteni, ill. publikálni. A Üzletszabályzatban részletezett szolgáltatást csak 18. életévét betöltött, önálló cselekvőképességének tudatában lévő, adás-vételre vonatkozó jogi nyilatkozat megtételére képes személy veheti igénybe.
A felhasználók elfogadják, hogy semmilyen olyan magatartást nem tanúsítanak az adás-vételek bonyolítása során, melynek következménye a domain-net.hu szolgáltatási tevékenységét sértené, zavarná vagy működésképtelenné tenné.
A vevők vételi szándékaik kinyilatkozásakor csak olyan mértékig vehetnek részt a licitálásban, ameddig annak anyagi következményeit vállalni, ill. teljesíteni tudják.
Eladó csak olyan domain nevet kínálhat eladásra, melynek tulajdonosi jogaival teljes körűen rendelkezik. Az ISZT nyilvántartásában vitatott vagy jogi rendezésre váró domain nevek értékesítése a domain-net.hu rendszerében tilos.
Nem lehet elutasítani az olyan vételi ajánlatot, amely eléri a meghirdetett eladási árat. Az eladó, amennyiben olyan vételi ajánlatot kap, mely az általa megadott eladási árat eléri, köteles a domain nevet vagy weboldalt eladni. Így azonnali áron vagy azonnali ár hiányában a licitálás végén elért legmagasabb ajánlati áron az eladó köteles a domaint vagy weboldalt a vevő részére átadni. Úgy az eladó, mint a vevő köteles az adás-vétel domain-net.hu rendszeren túli részét (szerződéskötés, domain név/weboldal átadás-átvételi nyilatkozat, stb.) gördülékenyen, egymás érdekeit figyelembe véve bonyolítani.
A regisztrált tagok elfogadják, hogy bármely olyan, a regisztrált tag magatartásából eredő esemény következtében, ami a domain-net.hu szolgáltatását negatív színben tünteti fel, annak megítélését rontja, az adott tagnak a rendszerből történő azonnali és végleges kizárását eredményezi. Az így kizárt tag valamennyi a regisztráció során megadott adata a domain-net.hu rendszerében tiltásra kerül, azokat új regisztráció során ismételten nem lehet felhasználni.

Felelősségvállalás, felelősség meghatározása

A domain-net.hu semmilyen felelősséget nem vállal az eladók által a honlapon közzétett adatok valódiságáért, valamint a vevők vételi szándékának komolyságáért. A domain-net.hu csupán virtuális piacteret biztosít a domain nevek és weboldalak adás-vételéhez, az eladók és vevők üzleti, etikai és egyéb magatartásáért, vagy az ezzel okozott eszmei, anyagi és egyéb károkért felelősséget nem vállal.
A domain-net.hu nem garantálja, hogy a honlapján hirdető eladók nem állnak-e el az eladási szándékuktól, valamint ugyancsak nem garantálja, hogy a vételi ajánlatot tevők nem állnak-e el korábban kinyilatkozott vételi szándékuktól. A domain-net.hu nem tudja kötelezni sem az eladót, sem a vevőt az online piactéren keresztül megkötött adás-vétel tényleges lebonyolítására.
Az eladók és a vevők jelen Üzletszabályzat elfogadásával kinyilatkozzák és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik azt a tényt, hogy a domain-net.hu rendszerben csak saját felelősségükre kereskednek, az online kereskedési piacteret saját felelősségükre veszik igénybe és használják. A tagok tudomásul veszik, hogy ha bármilyen káruk származik a domain-net.hu rendszer használatából, az azon nyújtott szolgáltatások igénybe vételéből, az kizárólag őket terheli, semmiféle kártérítési igénnyel nem élhetnek a domain-net.hu üzemeltetőjével szemben.
A domain-net.hu ugyanakkor, az értékesítési rendszerének körültekintő felépítésével, annak üzemeltetése során beépített különféle ellenőrzésekkel, a sértő magatartást tanusító tagok szankcionálásával arra törekszik, hogy az értékesítési platform minél hatékonyabban és rendeltetésszerűen szolgálhassa a tagok céljait, érdekeit.

Nyilatkozat és feltételek elfogadása

A domain-net.hu regisztrált tagjai regisztrációjukkal nyilatkozzák, hogy jelen Üzletszabályzatot elolvasták, annak tartalmi részét megértették és magukra nézve kötelezőnek tartva elfogadták.Page generated in 11 miliseconds.